Tin tức > Danh sách cổ đông lớn - cổ đông nhà nước 6 tháng cuối năm 2020