Tin tức > THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ CHIA CỔ TỨC NĂM 2017

 Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năn 2017 - Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn

Xem chi tiết tại đây:https://drive.google.com/file/d/1wyHwWAMgIAhJ15fyVgqODcXyIvrISbwa/view?usp=sharing