Tin tức > THÔNG BÁO SỐ 872/TB-XKSG NGÀY 04/7/2018 VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN