Tin tức > QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN NGÀY 23/3/2020

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN NGÀY 23/3/2020

 

 

 

 

 

 

 

Xem chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/13t9AJ4-ukdkSpoYMec8puSCHY9ZjNB92/view?usp=sharing