Tin tức > QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN