Tin tức > NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN