Tin tức > CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT LUẬN NGOẠI TRỪ TẠI BÁO CÁO SOÁT XÉT THÔNG TIN TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ