Tin tức

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Xem tiếp
Thay đổi điều lệ hoạt động công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Thay đổi điều lệ hoạt động công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Thay đổi điều lệ hoạt động công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn theo góp ý của cổ đông đến thời điểm 16h00 ngày 22/07/2016

Xem tiếp
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn (được cổ phần hoá từ Công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn) với các nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp
Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng CTY TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng CTY TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng ô tô; dịch vụ đưa rước cán bộ công nhân viên, học sinh – sinh viên; dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định; dịch vụ vận chuyển hành khách quốc tế Việt Nam – Campuchia; dịch vụ du lịch – lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ bán vé máy bay

Xem tiếp
Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu:

Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu:

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

Xem tiếp
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

30 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ XE BUÝT TUỔI TỪ 18 - 30 300 LÁI XE DẤU D VÀ DẤU E TUỔI TỪ 24 - 55

Xem tiếp
Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO

Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; Ngày 08/3/2016 Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty XKSG) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Xem tiếp
« 1 2 »