Tin tức > BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN