Tin tức

THÔNG BÁO 01/TB-SGB

THÔNG BÁO 01/TB-SGB

Về việc đổi tên Công ty, mẫu dấu, giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Xem tiếp
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2016, tại tại Hội trường Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

Xem tiếp
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP  CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Xem tiếp
Thay đổi điều lệ hoạt động công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Thay đổi điều lệ hoạt động công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Thay đổi điều lệ hoạt động công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn theo góp ý của cổ đông đến thời điểm 16h00 ngày 22/07/2016

Xem tiếp
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn (được cổ phần hoá từ Công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn) với các nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp
Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng CTY TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng CTY TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng ô tô; dịch vụ đưa rước cán bộ công nhân viên, học sinh – sinh viên; dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định; dịch vụ vận chuyển hành khách quốc tế Việt Nam – Campuchia; dịch vụ du lịch – lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ bán vé máy bay

Xem tiếp
Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu:

Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu:

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 »