Tin tức

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

30 NHÂN VIÊN PHỤC VỤ XE BUÝT TUỔI TỪ 18 - 30 300 LÁI XE DẤU D VÀ DẤU E TUỔI TỪ 24 - 55

Xem tiếp
Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO

Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; Ngày 08/3/2016 Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty XKSG) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Xem tiếp
« 1 2 »